top of page

Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našeho systému a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je jednání o uzavření smlouvy a její plnění a dále oprávněný zájem Správce na uskutečňování obchodů za přiměřené míry rizika a ochrany práv, na rozvoji klientského vztahu, na vývoji a vylepšování produktů a služeb, nabízení obchodů a služeb a vymáhání právních nároků správce, včetně případného postoupení pohledávek.

KDO BUDE S VAŠIMI ÚDAJI PRACOVAT

Správcem Vašich osobních údajů je (Moje sluchátko s.r.o., Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, IČ: 07007400) ("Správce"). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo e-mailem (info@mojesluchatko.cz).

O JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE JEDNÁ

Shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, případně IČO), údaje o Vašem zájmu o naše produkty a služby a údaje o uzavřené smlouvě nebo smlouvách a o jejich plnění, údaje potřebné pro splnění povinností na úseku účetnictví (zejména údaje o fakturaci a platbách) a případnou korespondenci s Vámi. Pokud jednáte za právnickou osobu, shromažďujeme obdobné údaje o této právnické osobě a o Vás.

PROČ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME (ÚČEL) A DOBA ZPRACOVÁNÍ

Účelem zpracování je: 

  • jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy, plnění smlouvy či smluv, a případně ochrana našich práv vymáhání našich právních nároků a/nebo obrana před uplatněnými právními nároky

  • plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové

  • vývoj produktů a služeb

  • personalizace Vaší uživatelské zkušenosti

  • vylepšování našich stránek

  • vylepšování zákaznických služeb

  • nabídka obchodů a služeb

  • zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků

KOMU MŮŽEME VAŠE ÚDAJE PŘEDAT

Správci mohou společně, nebo každý z nich jednotlivě, Vaše údaje předat zpracovatelům, kteří jim poskytují IT služby a další podpůrné služby. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU nebo mimo EU.

VAŠE PRÁVA

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správců požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu (info@mojesluchatko.cz). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

COOKIES

Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics.

 

Tyto stránky využívají cookies k vylepšení uživatelského zážitku při procházení. Z těchto cookies jsou některé cookies kategorizované jako nezbytné a ukládány ve vašem prohlížeči, protože zabezpečují základní fungování stránek.

Nezbytné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.

 

Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte tyto stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Tyto cookies budou ve Vašem prohlížeči ukládány pouze pokud s tím souhlasíte. Máte také možnost s ukládáním těchto cookies nesouhlasit. Neudělení tohoto souhlasu však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

Funkční

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje, a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.

Analytické

Analytické cookies nám umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd.

Výkonnostní

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat odezvu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.

JAK GOOGLE VYUŽÍVÁ SOUBORY COOKIE

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete zde.

bottom of page